www.ApartamenteBalanta.ro  

Apartamente cu 2 camere in Blocul 4 si 5

Apartament 2 camere

 Etaj 1-3, Tip 1,  

Total S.u. cu terasa 88.16 mp  
Pret 84150 euro cu 20% avans sau cu  80% 
Pret 80.142 euro, tva inclus

PUZ        

Bloc 1, 2, 3, 4 si 5

 www.ApartamenteBalanta.ro

 Apartamente cu 3 camere  in Blocul 4 si 5

Apartament 3 camere, Parter, Tip 3, Balanta Residence Sibiu

  Apartament 3 camere 

 Parter, Tip 1 

S.c. 102,90 mp + terasa de 12.06mp
Pret 93.649  Euro

Apartament 3 camere, Parter, Tip 2 , Balanta Residence Sibiu

  Apartament 3 camere 

 Parter, Tip 2 

S.c. 103,60 mp + terasa de 9.34mp
Pret 94.261 Euro

Apartament 3 camere, Etaj 1-3, Tip 1 , Balanta Residence Sibiu

  Apartament 3 camere 

Etaj 1-3, Tip 1

  S.c. 108,20 mp + terasa de 12.06mp 
Pret 98.487  Euro

Apartament 3 camere, Etaj 1-3, Tip 2 , Balanta Residence Sibiu

 S.c. 103,70 mp + terasa de 10.07mp si terasa de 3.52mp
Pret 94.349  Euro

Apartament 3 camere, Etaj 1-3, Tip 1, Balanta Residence Sibiu

 Apartament 3 camere 

Etaj 1-3, Tip 3

 S.c. 108,20 mp + terasa de 9.34mp 
Pret 98.509  Euro

Apartament 3 camere, Penthouse, Tip 2 , Balanta Residence Sibiu

 Apartament 3 camere

 Penthouse,  Tip 2

 S.c. 89,50 mp + terasa de 12.20mp + terasa de 11.26mp
Pret 85.200  Euro

Apartament 3 camere, Penthouse, Tip 1 , Balanta Residence Sibiu

 Apartament 3 camere 

 Penthouse, Tip 1

 S.c. 79,80 mp + terasa de 54.01mp
Pret 92.900  Euro

PUZ

Bloc 1, 2, 3, 4 si 5

   www.ApartamenteBalanta.ro   

 Apartamente cu 4 camere in Blocul 4 si 5 

Apartament 4 camere

Penthouse, Tip 1

  S.c. 143,70 mp + terasa de 55,08 mp 

  www.ApartamenteBalanta.ro  

  Parcari subterane 

Parcare_Subterana

  www.ApartamenteBalanta.ro  

 P.U.Z.