Apartamente Bloc 4 si Bloc 5

  www.ApartamenteBalanta.ro 

  www.ApartamenteBalanta.ro  

Apartamente cu 2 camere in Bloc 4 si Bloc 5

Apartament 2 camere

parter tip 1 

Total S.u. cu terasa 79.32  mp 
 Pret 75621 euro cu 20% avans sau cu 80% 
Pret 72.020 euro, tva inclus 
 

Apartament  2 camere 

parter, Tip 2,  

Total S.u. cu terasa 85.02 mp   
Pret 80721 euro cu 20% avans sau cu 80%  
Pret 76.877 euro, tva inclus  

Apartament 2 camere

 Etaj 1-3, Tip 1,  

Total S.u. cu terasa 88.16 mp  
Pret 84150 euro cu 20% avans sau cu  80% 
Pret 80.142 euro, tva inclus

 www.ApartamenteBalanta.ro

 Apartamente cu 3 camere in Bloc 4 si Bloc 5 

Apartament 3 camere, Parter, Tip 3, Balanta Residence Sibiu

  Apartament 3 camere 

 Parter, Tip 1 

  Total S.u. cu terasa 97.82 mp   
Pret 93649 euro cu 20% avans sau cu  80% 
Pret 89.189 euro, tva inclus 

Apartament 3 camere, Parter, Tip 2 , Balanta Residence Sibiu

  Apartament 3 camere 

 Parter, Tip 2 

Total S.u. cu terasa 95.66 mp   
 Pret 94231 euro cu 20% avans sau cu  80% 
 Pret 89.772 euro, tva inclus  

Apartament 3 camere, Etaj 1-3, Tip 1 , Balanta Residence Sibiu

  Apartament 3 camere 

Etaj 1-3, Tip 1

 Total S.u. cu terasa 102.27 mp   
 Pret 98487 euro cu 20% avans sau cu  80% 
Pret 93.797 euro, tva inclus  

Apartament 3 camere, Etaj 1-3, Tip 2 , Balanta Residence Sibiu

Total S.u. cu terasa 100,55 mp    
Pret 94349 euro cu 20% avans sau cu  80%  
 Pret 89.856 euro, tva inclus  

Apartament 3 camere, Etaj 1-3, Tip 1, Balanta Residence Sibiu

 Apartament 3 camere 

Etaj 1-3, Tip 3

Total S.u. cu terasa 101.91 mp    
Pret 98509 euro cu 20% avans sau cu  80%  
Pret 93.818 euro, tva inclus

Apartament 3 camere, Penthouse, Tip 2 , Balanta Residence Sibiu

 Apartament 3 camere

 Penthouse,  Tip 2

Total S.u. cu terasa 98.11 mp    
Pret 88548 euro cu 20% avans sau cu  80%  
Pret 84.331 euro, tva inclus

Apartament 3 camere, Penthouse, Tip 1 , Balanta Residence Sibiu

 Apartament 3 camere 

 Penthouse, Tip 1

Total S.u. cu terasa 121 mp    
Pret 97844 euro cu 20% avans sau cu  80%  
Pret 93.222 euro, tva inclus

   www.ApartamenteBalanta.ro   

  Apartamente cu 4 camere in Bloc 4 si Bloc 5  

Apartament 4 camere

Penthouse, Tip 1

Total S.u. 125.35 mp + terasa 1 de 37.43 + terasa 2 de 11.91 mp    
Pret 149220 euro cu 20% avans sau cu  80%  
Pret 142.114 euro, tva inclus