Apartamente Balanta

 

Termeni si conditii

1. Condiții generale
Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de  utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.
Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau  calificări, aceste condiții și luați la cunoștință faptul că orice alte  acorduri între dumneavoastră și Balanta Residence sunt înlocuite prin  prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.
Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau  calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să  părăsiți acest site.
2. Proprietatea conținutului
Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate  textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub  dreptul de autor (copyright) al companiei Balanta Residence sau al  Balanta Residence Franchise sau al altora cu toate drepturile rezervate  cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.
Orice conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu,  reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a companiei Balanta  Residence. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut, cu  excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în  scris a proprietarului “Conținutului”.
De asemenea, vă informăm că Balanta Residence își va asigura și  impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate  intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungându-se dacă  este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de  proprietate intelectuală la judecată prin instanțele penale.
3. Utilizarea site-ului
Balanta Residence acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiții:
Puteți descarcă conținutul, însa doar pentru folosul personal și  ne-comercial, cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare  la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate  intelectuală cuprinse în conținut;
Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu  excepția celor menționatemai sus), să transmiteți, să expuneți, să  refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o  licență de folosire, să creați lucrări derivate sau să transferați, să  vindeți sau să folosiți conținutul în alt mod, fără acordul în scris al  Balanta Residence;
Este interzis să folosiți site-ul pentru a afișa sau transmite orice  fel de material cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de  hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigător,  pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate  constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei  infracțiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în  alt mod legea.
Balanta Residence va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate  să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin  care se cere sau se ordonă societății Balanta Residence să dezvăluie  identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de  informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului;
Este interzis să utilizați site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
4. Confidențialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de  telefon sau adresa de e-mail ale dumneavoastră, pe care le transmiteți  pe site prin posta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite  în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin  site).
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe  acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de  acest fel vor fi considerate neconfidențiale și neprotejate de  drepturile de proprietate intelectuală determinate.
5. Lipsa garanțiilor
Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca  atare” fără a se oferi vreo garanție, fie aceasta expersă sau implicită.
6. Exonerarea de răspundere
Utilizarea acestui site se face în totalitate pe contul dumneavoastră.  Balanta Residence și societățile sale afiliate, funcționarii,  directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea,  producerea sau oferirea site-ului nu răspunde pentru daune directe sau  indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu  utilizarea acestui site sau a conținutului său.
Balanta Residence nu își asumă nicio responsabilitate și nu va  răspunde pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze  computerul sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestui  site sau a descărcării oricărui material, informații, texte, imagini  video sau audio de pe acest site.
7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în  proprietatea sau operate de alte părți decât Balanta Residence, astfel  de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori  acest lucru. Balanta Residence nu controlează și nu răspunde pentru  conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de  funcționalitatea acestor site-uri.
Fără a se limita la cele menționate mai sus, Balanta Residence își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvată;
Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
Sunt licențioase sau calomnioase.
De asemenea, Balanta Residence nu autorizează conținutul sau orice  alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați  printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați  personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Balanta  Residence.
8. Revizuiri ale condițiilor de utilizare
Balanta Residence poate, în orice moment și fără notificare prealabilă,  să revizuiască Condițiile de Utilizare prin actualizarea acestora.
Astfel sunteți obligat să respectați toate revizuirile și de aceea va  trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic  pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite  orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de  hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar,  pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau  încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, care  poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege.
Compania va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau  orice ordin judiciar care solicită sau ordonă companiei să reveleze  identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații  sau materiale; astfel sunteți de accord ca, la alegerea sa, compania să  înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dumneavoastră a site-ului  la nerespectarea Termenilor de Utilizare.
În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră  trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice  copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera  compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile,  cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru  înțelegerile legate de orice proces, pretențiile sau acțiunile depuse de  către un terț împotriva companiei drept rezultat al (a) neglijenței,  proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dumneavoastră sau  (b) încălcării din partea dumneavoastră a Termenilor de Utilizare și a  legilor sau regulamentelor de aplicare.
Utilizați acest site pe propria răspundere. Nici compania Balanta  Residence, nici francizorii, afiliații, angenții săi sau terți implicați  în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu răspund pentru daune  directe sau indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte  daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent  dacă se realizează pe baza unui contract, a unei responsabilități  stricte sau a altor moldalități, chiar cu avertizarea privind  posibilitatea unor altfel de daune.
9. Legislație aplicabilă și jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate  de legile din România. Instanțele competente din România vor avea  jurisdicție exclusivă asupra tuturor disputelor ce vor apărea din sau se  vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de  Utilizare și/sau a conținutului site-ului sau în cazul disputelor în  care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate  fapte relevante pentru astfel de dispute.